Fiskeregler

FISKEREGLER - BURFJORD ELV


Fisketider:

Fisketider - 01.07 kl 18:00 - start

Fisketider - 31.07 kl 24:00 - slutt

Fisketider - onsdag fra kl.18:00 – torsdag kl.18:00 - fredning

Fisketider - Døgn - 18:00 - 18:00


Rapportering:

Fangstrapport - trykk her


Fangstrapport - døgn - 24timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt 

Fangstrapport - sesongkort - frist 01.09 - fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiske døgn

 

Fiskekort:

Du har nå kjøpt fiskekort i nettbutikken til Nordlys bygg eller på Vipps nr. 503254. Dette er ditt fiskekort som gir deg fiskerett for en tidsperiode

Kortet vises frem ved kontroll. (Uten dekning på mobil anbefales print screen av kortet som kvittering)


Område:

Fiske skjer på elvas øst side - Gargu 

Fiske skjer på strekningen - elvemunning (havet) - Sagfossen (det er fiske forbud i fosse kulpen  


Kart - over Burfjord elv - trykk herRegler:

Fiskeredskap: flue - mark - spinner


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - Lovdata


Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) - LovdataFISKEREGLER - INNLANDSFISKE


Fisketider:

Fisketider - 01.01 kl 00:00 - start

Fisketider - 31.12 kl 24:00 - slutt

Fisketider - Døgn - 18:00 -18:00


Rapportering:

Fangstrapport - trykk her


Fangstrapport - døgn - 24timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt

Fangstrapport - sesongkort - frist 01.01 - fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiske døgn

 

Fiskekort

Du har nå kjøpt fiskekort i nettbutikken til Nordlys bygg eller på Vipps nr. 503254. Dette er ditt fiskekort som gir deg fiskerett for en tidsperiode

Kortet vises frem ved kontroll. (Uten dekning på mobil anbefales print screen av kortet som kvittering)


Område

Fiske skjer på Øvergård 13/4 

Fiske skjer på strekningen - havet (Burfjord) - Finnmark grense - Suorregeadggejavri (vassdraget) ned til Jonlarsavatnet - Hestvatn - Sagelvvatn mfl.


Kart - Innlandsfiske - trykk her


Regler:

Fiskeredskap: flue - mark - spinner - Oter


Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) - Lovdata