Jakt-fiske

FISKE 

Laksefiske - Øvergård - 13/4 - Burfjordelva

Sesong - 01.07 - 31.07  med unntak av onsdager fra kl. 1800 til torsdager kl. 1800


Laksefiske - Øvergård - 13/4 - Burfjordelva

Døgn - 01.07 - 31.07  med unntak av onsdager fra kl. 1800 til torsdager kl. 1800

Døgn - 18:00 - 18:00


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - Lovdata


Syk villfisk - registrerer ditt funn her

Syk villfisk (vetinst.no)


Furunkulose (vetinst.no)


Innlandsfiske - Øvergård - 13/4

Sesongkort - 01.01 - 31.12


Innlandsfiske - Øvergård - 13/4

Døgn - 01.01 - 31.12

Døgn - 18:00 - 18:00Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 


Fiskeregler

Lokale fiskeregler- trykk her

1 000,-

Sesong

 200,-

Døgn

JAKT

Jakt  - småvilt - Øvergård - 13/4

Sesong - 10.09 - 31.12 med unntak av 24. desember til og med 31. desember og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag.Jakt  - småvilt - Øvergård - 13/4

Døgn - 10.09 - 31.12 med unntak av 24. desember til og med 31. desember og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag.

Døgn - 06:00 - 06:00


Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38


1 000,-

Sesong

 200,-

Døgn