Fyringsved

FYRINGSVED - STORSEKK

1000 Liter


Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"

Older "Alnus acuminata"
Lengde 30cm

1 400,-

FYRINGSVED - SMÅSEKK

40 Liter

Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"
Older "Alnus acuminata"
Lengde 30cm
100,-